Nieuw samen wonen 

De manier waarop we wonen gaat veranderen. Nieuw West-Brabant gelooft in een toekomst waarin de persoonlijke leefomgeving weer reflecteert waarin we in een 'samen-leving' voor staan: veilig, samen, duurzaam en met economische mogelijkheden.


Hier staan verschillende organisaties en initiatieven vermeld welke wij een warm hart toedragen en waar we van kunnen leren.


Beyond Now

Beyond Now is een fris bedrijf met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in (concept)ontwikkeling, procesmanagement en visiestudies in de woningmarkt. Onze speerpunten zijn groen, gezond en gastvrij en de betekenis die een prettige woonomgeving kan hebben voor mensen en daarmee voor de samenleving als geheel. Daarbij werken we vrijwel altijd vraaggestuurd en in cocreatie.

Onze kernwaarden: ambitieusempatischcocreatiefprikkelend.

https://www.beyondnow.nl/

Blogs over nieuw wonen

Het nieuwe wonen: vrijwel, duurzamer en betaalbaarder.
https://maatschapwij.nu/blogs/het-nieuwe-wonen/

De symbiotische stad - mens en natuur beter in balans.
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/de-symbiotische-stad-mens-en-natuur-beter-in-balans/

Anders werken aan wonen.
https://www.stimuleringsfonds.nl/nieuws/anders-werken-aan-wonen-15-projecten-geselecteerd

Ecologisch samenleven in harmonie met de natuur en vanuit een diep respect voor alle leven. Laat je inspireren.
http://www.rivendellvillage.org/

BioArt Laboratories

BioArt Laboratories fungeert als een poort naar een wereld van onbegrensde mogelijkheden waar wetenschap, natuur, technologie en creativiteit hand in hand gaan. Deze domeinen vormen samen de basis voor een duurzame bio-based community die volop ruimte biedt aan de denkende en creërende mens.

https://bioartlab.com 

Bouwen in eigen beheer

BIEB is bouwen in eigen beheer. BIEB is specialist in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), en stelt toekomstige bewoners in staat om samen hun eigen woningbouwproject te ontwikkelen.

https://bouwenineigenbeheer.nl

Charge Free Home

Het idee is om een woonwijk te bouwen waar de woningen allen zijn voorzien van een lessenaarsdak vol met geïntegreerde zonnepanelen. Uiteraard zijn de woningen allen voorzien van zonnecollectoren, hoge isolatie, drie dubbel glas, aardwarmtepomp, warmte-terug-win-installatie, accu etc.

https://www.chargefreehome.nl

DRIFT

DRIFT is een toonaangevend onderzoeksinstituut voor duurzaamheidstransities.

https://drift.eur.nl

Ecodorp Boekel

In SDG wijk Ecodorp Boekel gaan ze duurzaam in hun levensbehoeften voorzien. Ze dragen hierdoor oplossingen aan voor alle duurzame werelddoelen (SDG’s), in samenwerking met hun omgeving.

https://www.ecodorpboekel.nl

Energy For Living

De koers voor de gebouwde omgeving is circulair, smart en versterkt het eco systeem.

Bekijk het onderstaande document voor meer informatie:


Erfdelen

Over woongroepen op voormalige boerenerven.

https://erfdelen.nl

E&R Koplopers

E&R Koplopers zijn gericht op het implementeren van innovatieve duurzame en circulaire oplossingen met het oog op meervoudige waarde creatie

https://www.economie-ruimte.nl/e-en-r-koplopers

GEN Nederland

Overkoepelend orgaan ecodorpen Nederland

https://gen-nl.nl

Global Ecovillage Network

Het gezamenlijke doel van het Global Ecovillage Network is het verbinden en ondersteunen van ecodorpen, de wereld erover informeren en de regeneratieve beweging laten groeien - om gemeenschappen en mensen van alle rangen en standen te inspireren, op te schalen en te faciliteren om actieve deelnemers te worden aan de overgang naar een veerkrachtige en regeneratieve menselijke aanwezigheid op aarde.

https://ecovillage.org

Groen Ontwikkelfonds Brabant

Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt particulieren, ondernemers en overheden bij het realiseren van nieuwe natuur. Met geld, grond én kennis.

https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl

Landgoederen Net

Deze website vormt het online startpunt in Nederland voor alle informatie over nieuwe landgoederen.

http://landgoederen.net

Living Future

Een gemeenschap van mensen die de groenste gebouwen creëren voor een gezonde wereld. Energy for living: de koers voor de gebouwde omgeving is circulair, smart en versterkt het eco systeem.

https://living-future.org

Bekijk het onderstaande document voor meer informatie:


LiberTerra

Gelegen in natuurgebied Geestmerambacht in Koedijk hebben zij een wooncommunity opgericht die zich inzet voor duurzaam wonen en leven. Op het terrein staan tien verplaatsbare huizen, geproduceerd met zoveel mogelijk hergebruikte en natuurlijke materialen, gedeeltelijk of volledig off-grid.

https://geestmerambacht.liberterra.eu

MAEX

MAEX versterkt de impact economie met verschillende tools voor maatschappelijke initiatieven, sociale ondernemingen, fondsen, bedrijven en overheden.

https://maex.nl

Non Nobis

 Non Nobis verleent diensten op het gebied van onroerend goed ten bate van organisaties die – naar oordeel van het bestuur – op een maatschappelijk verantwoorde wijze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een meer humane samenleving.

https://www.non-nobis.nl

Peel Natuurdorp

Het Peel Natuurdorpen project draait om landschapslandbouw. Dit is een unieke en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe natuur op landbouwgrond in de Peel. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland in de vorm van een coulissenlandschap. In deze nieuwe natuur komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Landschap vormt het nieuwe verdienmodel voor de boeren. Dit is uniek in Nederland en ver daarbuiten.

https://peelnatuurdorp.nl

Ubuntu Wonen

Als enige (projectontwikkelaar) in Nederland biedt Ubuntu Wonen een scala aan ondersteunende faciliteiten voor moderne gemeenschapsvorming voor de (toekomstige) bewoners. Dit structureel tot en met het vijfde jaar na realisatie van de buurt en incidenteel daar na. Ubuntu Wonen is geen utopie waar alles in perfectie harmonie is, maar een plek waar ruimte is om te ervaren, fouten te maken en te leren, samen veerkracht op te bouwen en te blijven werken aan een fijne woonomgeving. Doordat buurtbewoners dezelfde ‘taal’ leren spreken en hetzelfde doel voor ogen hebben, wordt er in de regel naar oplossingen gezocht voordat er conflicten ontstaan.

http://www.ubuntuwonen.nl/

VrijCoop

VrijCoop is een vereniging van wooncoöperaties dat zich inzet voor betaalbare woonruimte voor iedereen. De initiatieven die zich bij VrijCoop aansluiten staan centraal. De organisatie zorgt ervoor dat vastgoed vrijgekocht wordt van de markt: door verkoop onmogelijk te maken zorgen de initiatieven en VrijCoop gezamenlijk voor woonruimte die op de lange termijn betaalbaar blijft. 

https://vrijcoop.org

Nieuwe woonvormen

Met nieuwe woonvormen bedoelen wij gebiedsontwikkeling inzetten als katalysator voor een brede transitie. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. Energetisch, technisch, ecologisch verantwoord wonen. Zelfvoorzienend: gemeenschappelijk energie opwekking.

Hier staan verschillende organisaties en initiatieven vermeld die over het algemeen onze zelfde visie hanteren.