Living Field Lab

Living Field Lab voor radicale gebiedsontwikkeling in de gemeente Roosendaal. Duurzaam wonen, midden in de natuur.

Een nieuwe manier van leven

Het Living Field Lab is geïnspireerd op het idee om duurzaam en landelijk te kunnen leven. Hier woon je groen, sociaal, ruim en gezond. Hier teel je je eigen groente en fruit, wandel je door de laantjes tussen de kavels en geniet je van de slingerende sloot. Het Living Field Lab is het wijkje van de toekomst: er is geen gas- of rioolaansluiting, jouw woning draait grotendeels op zonne-energie en in plaats van een rioolaansluiting wordt jouw afvalwater op een natuurlijke manier gezuiverd door een helofytenfilter. Hier ken je je buren, maar heb je ook je privacy in je prachtige energie-neutrale woning. Jij krijgt de sleutel van je huis. Het groen, de weg en het water: alles hebben we al voor je aangelegd, behalve je eigen tuin.


Het Living Field Lab is in alle opzichten een uniek project, gericht op de meest duurzame manier van leven, in combinatie met zeer innovatieve woningen in een uniek gebied. Hier geniet je van de rust en het groen van het platteland en maak je gebruik van de voorzieningen van de nabij gelegen steden. 

Roosendaal in de kijker

Roosendaal in de kijker op ontwikkelingsgebied: agile, veerkracht, wendbaar en adaptief.


Iedereen mag een kavel uitzoeken in het groene gebied. Hierbij is het uitgangspunt dat het gebied een ruime opzet krijgt. Behalve een aantal spelregels zijn er geen beperkingen wat betreft de functies en kavelgroottes.


Mensen bepalen samen over zaken als openbare ruimten, wegen, paden en groen. De gebiedsontwikkeling wordt aan het eigen initiatief overgelaten.

Integraal experiment

 • Water neutraal 
 • Energie neutraal 
 • Mobiliteit (gedeelde mobiliteit: auto’s en fietsen) 
 • Klimaatbestendig 
 • Funderingsvrij of reversibel 

Living Field Lab voor radicale gebiedsontwikkeling

Het living field lab wordt een bezoekerscentrum met een integrale duurzame bestemming waar de gemeente Roosendaal andere gemeenten kan uitnodigen.

 • LEREND & LEVEND ORGAAN vanuit de wijsheid van de natuur
 • EXPERTISE CENTRUM voor ecologie en circulair leven
 • LIVING LAB van experiment, techniek en innovaOe
 • GRONDWET: uitgangspunt is dat ons handelen voedend is voor de aarde en onze leefomgeving
 • (INTERNE) CULTUUR werkend vanuit interacOef, innoverend, parOcipiërend en verbeeldend gedachtegoed
 • BRON VAN ZIJN vanuit natuur, ecologische intelligenOe, hoger bewustzijn, dienend leiderschap
 • LEREN VAN EN MET KINDEREN en met hun een circulaire en voedende toekomst leefomgeving en te creëren.

Vanuit deze werkwijze bieden we een rijk fundament voor verandering aan bewoners, bedrijven, overheid, scholen en instituten om in gezamenlijkheid voedend te zijn in ons doen en laten voor de aarde en onze directe leefomgeving. Opdat we hier daadwerkelijk een integraal onderdeel van zijn en ... blijven! Gebiedsontwikkeling

Het basis principe is eigenlijk de kracht van het collectief. Kan je de kracht beter gebruiken ten behoeve van het collectief belang? Wat is er voor nodig om de wijk als een organisatie te zien, een entiteit? Nu doet iedereen alles (regelen electra, zorg en verzekeringen bijvoorbeeld) los van elkaar. Dit kan anders. 

De organische gebiedsontwikkeling kent specifieke regels met betrekking tot de inrichting van de kavels. De bewoners hebben nu en in de toekomst de verantwoordelijkheid deze regels te blijven hanteren. Per woningtype wordt er een voorbeeld uitgewerkt.Één gebied, individuele kavels

Alle kavels vormen samen één geheel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen je eigen kavel en de gemeenschappelijke voorzieningen. De grootte van je kavel is afhankelijk van welk type woning je kiest. In samenspraak met de landschapsarchitect kun je je eigen kavel indelen zoals je wilt, passend binnen het gedachtegoed.


Men koopt een ‘bruto’ kavel. Om vervolgens een mooie groene wijk te maken rekenen wij alle percentages voor je uit en koppelen zaken als openbaar groen, de doorwaadbare zone, waterberging, afvalwaterverwerking en natuurlijk de buurtweg met omliggende kavels tot een landelijk, logisch en goed werkend geheel. 


Het nieuwe samen wonen

De vrijheid en voordelen van wonen in een community. Op naar een duurzame, waardevolle wijk. Dan moet je investeren in een verbonden weefsel in de wijk. Het keren van capaciteit en waarde: het met elkaar doen. Kan je samen energie inkopen/opwekken, samen onderwijs en huiswerkbegeleiding organiseren, samen voedsel organiseren, samen zorg regelen. Hoe bouw je dat samen? Een nieuw speelveld bouwen in vertrouwen is het doel.


Zorg anders organiseren. Kleine bouwsels op het nieuwe speelveld waarin we gaan samenwerken en samen gaan bouwen. We hanteren andere uitgangspunten. Duurzaam denken bijvoorbeeld. De all inclusive wijk waarin iedereen participeert. Coöperatie, wijkbedrijf waarin je samen kunt bouwen. Particulieren, bedrijven, publiek en privaat. Een gebouwtje wat centraal staat. Wat is de bedoeling van deze wijk? Kunnen we een collectieve planning maken? 


Groen, sociaal, ruim en gezond


 • Combineren van functies wonen, leren en werken
 • Mindful Homes; woningen op het erf laten geen footprint achter.
 • Energieneutraal o.a. door het benutten van de daken en kelders voor energie- opwekken en opslag (zonnepanelen, zonneboilers, water, ijs.....)
 • Voedselbos; zelf je groenten en fruit verbouwen in een bio-diverse omgeving.
 • Educatie rond deze holistische lifestyle in een nieuwe economie (WEconomy) 
 • Maatschappelijk relevante projecten, door mensen met een beperking 'mee te laten doen’ en uit te breiden met andere duurzame en maatschappelijk relevante functies 

Transitie


Gebiedsontwikkeling inzetten als katalysator voor een brede transitie. 
Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. 
Energetisch, technisch, ecologisch verantwoord mini wijkje met gemeenschappelijke energie opwekking.

Kernwaarde bouw

bio-based bouwen | autarkisch wonen | de natuur als leidraad | bouwen/verbouwen op een milieuvriendelijke manier | een zo groot mogelijke positieve voetafdruk creëren in plaats van een zo klein mogelijke negatieve voetafdruk | over energieverbruik | CO2- productie | grondstoffenverbruik | recycleerbaarheid van grondstoffen| levensduur van materialen en over onze gezondheid


Elk ontwerp wordt opgebouwd uit houten modules, die vervolgens op elke gewenste manier geschakeld en afgewerkt kunnen worden. Elke module bestaat uit talloze houten onderdelen die als een puzzel in elkaar passen. Hiervoor gebruiken we gelamineerd vurenhout: dit is twee keer zo sterk als massief hout en komt altijd uit gecerficeerde Europese bossen. De onderdelen van de module worden robotgestuurd gefreesd door middel van CNC-freestechniek. Dit proces is op de millimeter nauwkeurig en beperkt het zaagverlies tot een minimum. Een ecologische woning voldoet aan de nieuwste wettelijke eisen (bouwbesluit) en is duurzaam omdat ze het milieu minder belasten en minder CO2 uitstoten. Dat is onder meer te danken aan de goede isolatie en aan het gebruik van duurzame technieken.


Een aangename binnentemperatuur, ongeacht de tijd van het jaar, door de perfecte balans tussen isolatie en installaties. 
Je ervaart meer dan gewoon wonen. Hier ben je thuis op een plek waar jij je prettig voelt. Een plek omgeven door groen, ruimte en rust. Jouw eigen eco woning sluit volledig aan bij zijn omgeving en stelt jou in staat om heel comfortabel te wonen op de meest duurzame manier mogelijk.
In jouw woning kom je thuis, een plek waar ruimte is voor jou (en je familie). Thuis is een plek waar je je prettig voelt: thuiskomen én genieten van het leven. Van de groene omgeving, de rust, de ruime tuin, het comfort, buiten én binnen. Het samen leven.


Hout | Hennep | Kalk | Leem | Cellulose | Stro