Openingsspeech NWB Netwerkborrel 8 april

De opening speech op de eerste Nieuw West-Brabant netwerkborrel door Peter van Meijeren

Welkom
 
Fijn dat jullie allemaal zijn gekomen op dit mooie landgoed op de kennismakingsborrel van Nieuw West-Brabant. Ik zal eerst even vertellen wie wij zijn, hoe wij bij elkaar zijn gekomen en wat wij doen, waarom we hier bij elkaar zijn.
 
Nieuw West-Brabant
Wij zijn een initiatief van burgers en ondernemers die een lokale en regionale zelfdragende samenleving willen bouwen. In deze samenleving maken we gebruik van ieders kwaliteiten en zorgen we ervoor dat iedereen waarde heeft. 
 
Wij voelen allemaal dat deze maatschappij aan het veranderen is. We zijn in deze tijd het contact en de verbinding ons zichzelf en met elkaar, verloren. Het moet allemaal snel, makkelijk, goedkoop en veel zijn en eigen voelt dat onnatuurlijk. Mogelijk zijn onvrede, de vele burn-outs, en de vele chronisch zieken een gevolg dat we het contact verloren zijn. Waarschijnlijk zijn de meeste van ons al langer bezig om een ander invulling te geven hoe we ons leven leiden.
 
We zien dat de behoefte om samen zelfvoorzienend te zijn steeds groter aan het worden is, vanuit deze behoefte is dit initiatief Nieuw West-Brabant ontstaan. De meesten van ons hebben elkaar ontmoet op een bijeenkomst van Society 4.0 van Bob de Wit. Bob de Wit stelt dat wanneer een maatschappij door bijvoorbeeld technologische vooruitgang overgaat naar een nieuw systeem dit gaat vaak gepaard gaat met een onrustige periode. Daarnaast proberen allerlei partijen daar ook hun eigen invulling aan te geven. Vaak betekent dit dat het groter, centraler  geregeld moet worden. Dit voelt heel onnatuurlijk aan en wij zijn ervan overtuigd dat het juist kleiner, lokaler en in verbinding met elkaar moet. Wij sluiten ons niet aan Society 4.0 maar dragen zijn gedachtegang een warm hart toe. Bob de wit stelt namelijk dat je een aantal belangrijke pijlers in moet vullen om tot nieuwe samenleving te komen. Wij verdelen dit in kerngroepen en hebben voor elke kerngroep een aanspreekpunt die heeft affiniteit met dit onderwerp. Ik zal jullie in kort wat vertellen over de verschillende kerngroepen.
 
Democratie in de regio - Helma 

We vinden het belangrijk dat we niet voorbijgaan aan de structuren en de manier waarop we nu onze besluitvorming inrichten. We willen dat deze mee verandert zodat we deze besluitvorming aanpassen aan onze behoeftes. Dit betekend dus niet meer dat de meeste stemmen gelden de keuze voor iedereen bepaalt. Ook betekent dit dat niet de grootste zak geld bepaald welke richting we opgaan. Wat het wel betekent is dat we in consensus met elkaar besluiten welke keus we maken. Daarnaast moet iedereen zelf de keuze hebben om te bepalen wat goed voor hem of haar is en aan welke onderdelen van de coöperatie worden mee gedaan. Kernwaardes hierin zijn vertrouwen, informeren, meedoen, meebeslissen, mede-eigenaar worden en actief deel kunnen nemen. Wij denken na hoe we dit proces invullen en zorgen ervoor dat we niet terug kunnen vallen in oude systemen. Dit vormt de basis voor de manier hoe we ons bestuur oprichten.

Regionaal ondernemen - Matthijs

De droom van Nieuw West-Brabant is dat er een zelfstandig functionerende burgermaatschappij ontstaat waarin iedereen wil en kan deelnemen. Daarnaast komt er een praktisch plan opgesteld door ondernemers en experts uit de regio en soortgelijke lokale initiatieven elders. Meer klanten, inkomsten en financieel verkeer binnen gemeenschappen zelf en minder geld naar grote (web)winkels en dienstverleners.

Betalen met regionaal geld - Jannes

Een belangrijk instrument voor het stimuleren van een regionale economie is een lokale munt die ontworpen is om de belangen van de regio te dienen. Hierdoor zijn we beter in staat om de regionale economie te stimuleren. We gaan hierover met z'n allen nadenken. 

Digitaal en verbinding - Jeroen

Een regionale digitale infrastructuur zorgt ervoor dat de afhankelijkheid van de technologiegiganten sterk afneemt en dat het eigendom van de data wordt behouden. Met een netwerk van computer servers in kantoorgebouwen, winkels, scholen, universiteiten, overheidsgebouwen en woonkamers kan een regionaal decentraal netwerk worden gebouwd. Omdat de fysieke infrastructuur (glasvezelnet) vaak in private handen is, zullen alternatieven moeten worden ontwikkeld zoals radiografische verbindingen tussen de computerservers. Dit leidt tot een autonoom ‘regionaal internet’ van computers, dataopslag en dataverwerking waarvan de controle regionaal wordt ondergebracht. 

Zorg en gezondheid - Ingrid

Gezondheid is in eerste instantie het behouden van vitaliteit en voorkomen van ziekte. Vitale en gezonde mensen voelen zich beter, hebben meer energie en zijn gelukkiger. Het is dus heel waardevol om zo lang als mogelijk een goede gezondheid te behouden. De meeste gezondheidswinst zit in het stimuleren van gezond gedrag zoals voldoende beweging, ontspanning, een zuivere leefomgeving en gezond voedsel. 

Voedsel en landbouw - Fabiola

De voedselproductie heeft eeuwenlang een regionale functie gehad, en de huidige trend is weer terug naar die regionale functie. Regionale voedselproductie en consumptie verbindt de belangen van de producenten en consumenten van voedsel. We denken aan meer stadsboerderijen, buurtmoestuinen en voedsellandgoederen maar ook aan broodnodige grootschalige productie van groenten, fruit, noten, aardappelen en granen. 

Energie en water - Peter 

Nieuw West-Brabant wil samen lokale projecten opzetten om minder
afhankelijk te worden van het energienet. Zo zorgen we ervoor dat we in de regio zelfvoorzienend worden. De energie die we samen produceren kunnen we met elkaar delen, opslaan of verhandelen op de markt. 

Samen Wonen - Caroline

Bezit wordt minder belangrijk. Deelfietsen en deelauto’s bijvoorbeeld worden steeds meer de norm. Bovendien worden de burgers door economische en technologische ontwikkelingen behalve consumenten ook producenten. Ook het toenemende belang van duurzaamheid heeft invloed op het toekomstige wonen. Als gevolg hiervan worden diverse nieuwe initiatieven ontwikkeld om het wonen opnieuw uit te vinden: meer samen, duurzamer en ook met meer economische mogelijkheden.

Leren en ontwikkelen- vacature

Het oorspronkelijke doel van onderwijs om de mens te verheffen wordt belangrijker dan ooit. Niet meer de vraag vanuit de arbeidsmarkt maar het verkrijgen van geestelijk evenwicht en het ontwikkelen van emotionele intelligentie van kinderen moeten het uitgangspunt worden. De vaardigheden kritisch denken, communicatie, samenwerking en creatief denken worden cruciaal. De kern van onderwijs wordt om jonge mensen te leren ontdekken welke talenten zij hebben, wat hun belangstelling heeft, en waar ze gelukkig van worden (‘het hoogste wat je kan worden is jezelf’), en een aantal sociale vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stelt om maatschappelijke betekenis te hebben.

Hoe gaan we dit doen

Onze droom is dat er een sterke, zelfdragende en decentrale economie ontstaat. Hierin leven  mensen vreedzaam en op een waardige manier met elkaar samen. Iedereen heeft waarde heeft dus juist degene die geen carrière nastreeft  maar wel een hele belangrijke rol in een gezin en in een gemeenschap speelt. maar ook degene die honden uitlaat van de buren in de straat.

Dit betekend dat we als burgers, ondernemers steeds meer facetten van het leven in eigen beheer hebben. Stapje voor stapje gaan we steeds meer lokaal: je asperges komen uit Rijsbergen, je stukje vlees uit schijf en de groenten uit een van de vele Bredase voedselbossen. 

Nieuw West-Brabant faciliteert, stimuleert en ondersteunt bestaande en nieuwe regionale initiatieven die leiden tot een respectvolle, duurzame en zelfredzame samenleving. Ze verbindt mensen met vergelijkbare ideeën en helpt indien nodig.

Onder de paraplu van de coöperatie worden projecten en pilots opgezet waar leden van kunnen profiteren. Denk aan gezamenlijke inkoop van energie of regionale coöperatieve initiatieven voor voedsel. 

Daarnaast denken we na over een aantal lidmaatschappen voor leden, partners en ondernemingen `belangrijk punt daarin wordt hoe we het stemrecht in gaan delen. Daarnaast willen we ideeën, ervaringen met elkaar delen zodat we niet elke keer het wiel opnieuw uit moeten vinden.

Waar staan we nu?
We zijn een coöperatie in oprichting en hebben de eerste stappen gezet mbt het opzetten van een onbezoldigd bestuur. binnen de coöperatie willen we verbinden maar ook de mogelijkheid hebben om zelf activiteiten te ontplooien. Alle waarde die we genereren moet inzetten ten goede van de coöperatie en van de leden van de coöperatie. Wij vinden het belangrijk dat we het mogelijk maken om initiatieven uit de regio met elkaar te verbinden. Door samen te werken staan we sterker.

Jullie hebben misschien al projecten en initiatieven opgestart en wij zijn erg benieuwd naar jullie ervaring zijn, waar jullie tegenaan lopen wat goed loopt wat minder goed loopt. Daarnaast horen we graag jullie mening over hoe jullie Nieuw West-Brabant zien en wat jullie vinden van ons idee en onze  beweging. 

Ik stel voor: laten we wat drinken en eten zodat we van jullie mee krijgen wat jullie vragen en ideeën zijn.

Borrel: Eerlijk Vleesch
by Patrick van Elteren